TRANG CHỦ | QH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP | TỈNH HÀ TĨNH
Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2007 Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2020
QUYẾT ĐỊNH 2451/QĐ-UBND NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH

Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2007 Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2020

QUYẾT ĐỊNH 2451/QĐ-UBND NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH

  Video Clips
Video
Điều kiện tự nhiên Nghệ An
  Tiêu điểm
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 - có xét đến đến 2035 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sales 2 - 0983.279.912

Sales 1 - 0915.050.067
Hôm nay: 141 | Tất cả: 43,050
Home I  Tiềm năng các tỉnh   I  Hiện trạng cơ sở hạ tầng   I  Quy hoạch tổng thể   I  QH phát triển thương mại   I  QH Phát triển công nghiệp   I  Doanh nghiệp   I  Dự án kêu gọi đầu tư  

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
Trụ sở: 70,72 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn