Hiện trạng cơ sở hạ tầng | Cụm Công nghiệp | Tỉnh Thanh Hóa
Toàn tỉnh mới có 6/40 cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

(THO) - Toàn tỉnh hiện có 40/57 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch đã có doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm với diện tích đất đã thuê 459,3 ha, triển khai thực hiện 270 dự án, tổng vốn đầu tư 1.012,8 tỷ đồng.

Hầu hết các CCN trong tỉnh chưa được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay mới chỉ có 6 CCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các CCN còn lại chưa lập báo cáo ĐTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hầu hết các CCN chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, khu xử lý nước thải rắn, hệ thống giảm thiểu bụi, khí thải. Đến nay, mới có CCN Thiệu Dương (xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) đã được đầu tư hệ thống thoát nước chung, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên, hệ thống xử lý lại không được vận hành thường xuyên. Các CCN còn lại đều chưa có hệ thống thoát nước chung và hệ thống xử lý nước thải tập trung; khu tập kết, xử lý chất thải rắn tập trung. Nước thải, chất thải rắn, bụi, khí thải phát sinh từ các cơ sở trong CCN được các cơ sở thu gom, tự xử lý, sau đó thải ra môi trường.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức phòng ngừa và bảo vệ môi trường (BVMT) cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động trong khu công nghiệp (KCN), CCN. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BVMT; xây dựng hạ tầng KCN, CCN đồng bộ, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách hợp lý để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ để hạ giá thành thuê đất trong CCN. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các KCN, CCN phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cơ sở trong các KCN, CCN áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn để giảm lượng phát thải, vừa mang lại hiệu quả kinh tế...

  Video Clips
Video
Điều kiện tự nhiên Nghệ An
  Tiêu điểm
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 - có xét đến đến 2035 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sales 2 - 0983.279.912

Sales 1 - 0915.050.067
Hôm nay: 124 | Tất cả: 43,033
Home I  Tiềm năng các tỉnh   I  Hiện trạng cơ sở hạ tầng   I  Quy hoạch tổng thể   I  QH phát triển thương mại   I  QH Phát triển công nghiệp   I  Doanh nghiệp   I  Dự án kêu gọi đầu tư  

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
Trụ sở: 70,72 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn