QH phát triển thương mại | Quy hoạch phát triển chợ | Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025

Hà Tĩnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025

 
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa điều chỉnh Quy hoạch Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, với mục tiêu là có 169 chợ, trong đó có 4 chợ hạng I;
Hà Tĩnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ đến năm 2020, định hướng đến 2025

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa điều chỉnh Quy hoạch Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, với mục tiêu là có 169 chợ, trong đó có 4 chợ hạng I; 10 chợ hạng II và 155 chợ hạng III; giảm 6 chợ hạng I; 7 chợ hạng II và 27 chợ hạng III so với Quy hoạch được phê duyệt trước đây.

 

Để thực hiện các mục tiêu đưa ra trong Quy hoạch vừa được điều chỉnh, tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2014 - 2025  được đưa ra là 921 tỷ đồng. Về giải pháp và chính sách tạo nguồn vốn xây dựng và phát triển hệ thống chợ, UBND tỉnh Hà Tĩnh khuyến khích xã hội hóa đầu tư, trong đó chú trọng thu hút vốn từ các thương nhân kinh doanh tại chợ; huy động vốn thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào hoạt động kinh doanh chợ trên địa bàn Tỉnh. Hàng năm, bố trí ngân sách các cấp và lồng ghép các nguồn vốn khác để tập trung, khuyến khích phát triển hạ tầng chợ, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm ưu tiên phát triển…

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương và các Sở, ngành khác có liên quan tham mưu cho UBND Tỉnh bố trí vốn ngân sách, lồng ghép các nguồn vốn, hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn Tỉnh; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ NSNN và chính sách khuyến khích, ưu đãi với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh; hướng dẫn, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng chợ.

 

UBND các huyện, thành phố, thị xã và Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh xác định cụ thể, lập kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống chợ trên địa bàn thời kỳ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó xác định rõ nguồn vốn đầu tư, hình thức quản lý và triển khai theo đúng thẩm quyền…

  Video Clips
Video
Điều kiện tự nhiên Nghệ An
  Tiêu điểm
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 - có xét đến đến 2035 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sales 2 - 0983.279.912

Sales 1 - 0915.050.067
Hôm nay: 70 | Tất cả: 42,979
Home I  Tiềm năng các tỉnh   I  Hiện trạng cơ sở hạ tầng   I  Quy hoạch tổng thể   I  QH phát triển thương mại   I  QH Phát triển công nghiệp   I  Doanh nghiệp   I  Dự án kêu gọi đầu tư  

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
Trụ sở: 70,72 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn